Hypotheken, Verzekeringen, Belasting, Administratie in Hoorn
.
Bel: 0229 248897

Nieuws en Blog

Leningen afbetalen in de coronacrisis

Door de coronacrisis lopen veel mensen inkomen mis. Wellicht bent u ontslagen of heeft u als zzp’er minder of geen werk. Het kan dus zijn dat het door de crisis moeilijk voor u is om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Gelukkig is daar begrip voor. Er bestaat bij veel banken een uitstelregeling voor persoonlijke leningen en doorlopende kredieten. Net als voor hypotheken. Heeft u een persoonlijke lening afgesloten, dan kunt u bij de meeste banken uitstel van betaling aanvragen.

Moet ik uitstel aanvragen?

Veel mensen weten dat ze uitstel kunnen aanvragen voor het afbetalen van hun hypotheek. Maar niet iedereen weet dat er een soortgelijke regeling bestaat voor persoonlijke leningen. Tijdens de eerste twee maanden van de crisis waren er meer dan twee keer zo veel aanvragen voor uitstel van hypotheekafbetalingen, dan van leningen. Als u niet in staat bent om aan uw betalingsverplichting te voldoen, kan het verstandig zijn om uitstel aan te vragen. Want als u langere tijd uw afspraken niet nakomt zonder uitstel aan te vragen, wordt u geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). De BKR bewaart uw gegevens vijf jaar. Door die registratie wordt het moeilijker om binnen die vijf jaar een lening of hypotheek te krijgen.

Duur van uitstel en aflossen

Als u uitstel krijgt voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet, dan duurt dat maximaal drie maanden. Deze termijn geldt in de meeste gevallen. Maar sommige banken kiezen ervoor om elk geval apart te beoordelen. En als u uitstel krijgt, dan betekent dat natuurlijk niet dat u niet meer hoeft te betalen. De lening moet uiteindelijk worden afgelost. Dus wanneer u hierover in gesprek gaat met de bank, zorg er dan voor dat u duidelijke afspraken maakt en weet wat van u wordt verwacht.

Heeft u vragen?

Heeft u een doorlopend krediet of een persoonlijke lening en bent u niet in staat om uw betalingsverplichting na te komen? Heeft u vragen over dit artikel of wat uw mogelijkheden zijn? Neem gerust contact op. We adviseren u over wat in uw situatie de beste keuzes zijn. Bel, Skype of mail ons, we staan u graag te woord.

Huizenmarkt en Corona

Schommelingen op de huizenmarkt in coronatijd?

Tijden de kredietcrisis van 2008 kreeg de huizenmarkt een enorme klap. Huizen werden snel minder waard. Veel mensen  zijn nu bang voor hetzelfde effect. Staat u op het punt om een huis te kopen of verkopen en bent u onzeker over de invloed van de coronacrisis op de huizenmarkt? Voorlopig hoeft u zich nergens zorgen over te maken.

Gevolgen korte termijn

Met de financiële crisis van 2008 nog vers op het netvlies is het geen wonder dat mensen zich zorgen maken over de huizenmarkt. Maar na twee maanden coronamaatregelen lijkt de huizenmarkt stabiel. In eerste instantie leek er in de eerste weken na de lockdown wel een reactie te komen. Mensen maakten minder afspraken om huizen te komen bezichtigen. En als het tot bieden kwam, dan werd er minder vaak een bod gedaan dat in de buurt kwam van de vraagprijs. Eigenaren die wilden verkopen en starters die op het punt stonden een huis te kopen, wachtten gespannen af.

Geen daling in prijzen

Maar de signalen na twee maanden zijn positief. Natuurlijk was men even voorzichtig en wilden kopers de kat uit de boom kijken: wat ging de markt doen? Die eerste voorzichtigheid had echter geen directe invloed op de markt. De huizenprijzen daalden niet. Dus heeft u al een huis gekocht op basis van een verwachte verkoopprijs van uw huidige woning, dan hoeft u zichgeen zorgen te maken.

Blik op de toekomst

Op de lange termijn weten we niet wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de huizenmarkt. Daarvoor zijn er te veel factoren die invloed hebben. Sommige experts waarschuwen dat het koopgedrag van consumenten gaat veranderen door onzekerheid over hun inkomen. Dat kan ook invloed hebben op het kopen van woningen. Als de hypotheekrente stijgt en te veel mensen kunnen een nieuwe woning niet financieren, dan dalen de prijzen alsnog. Er is momenteel echter een enorm tekort aan huizen in Nederland. Daarmee blijft de vraag veel hoger dan het aanbod, wat prijzen weer op kan drijven.

Heeft u vragen?

Wij blijven u informeren over de bewegingen in de huizenmarkt. Bent u op dit moment op zoek naar een woning? Wilt u uw woning verkopen? En heeft u vragen over wat u nu het beste kunt doen? Neem gerust contact op. We adviseren u over wat in uw situatie de beste keuze is. Bel of Skype of mail ons, we staan u graag te woord.

Financiële tegemoetkomingen voor ondernemers in coronatijd

Bent u ondernemer met een klein bedrijf? Of werkt u als zzp’er? Veel ondernemers hebben het zwaar. Opdrachten gaan niet door en zicht op werk op korte termijn is er ook niet. Daarbij lopen veel lasten gewoon door. De overheid denkt mee en heeft een aantal regelingen getroffen. Voor ondernemers die nog langer moeten wachten op groen licht, zijn nog meer maatregelen aangekondigd. Hieronder een overzicht van de huidige maatregelen.

Voorlopig kunt u loon doorbetalen (aanvraag tot 31 mei)

Als werkgever maakt u zich erge zorgen over uw medewerkers. U wilt ze niet ontslaan, hebt ze wellicht binnenkort weer nodig, maar wie weet wanneer. U kunt gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) als u in de maanden maart, april en mei 2020 te maken heeft met een omzetverlies van ten minste 20%. U kunt tot 31 mei 2020 de regeling aanvragen (uwv.nl) en krijgt dan tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed. Ook met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Uitstel betaling belasting

Ook de Belastingdienst denkt mee. U kunt uitstel vragen voor de betaling van de inkomstenbelasting, de premie Zorgverzekeringswet, de vennootschapsbelasting, loonheffingen en de omzetbelasting (btw). Nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag heeft ontvangen, kunt u vragen om bijzonder uitstel van betaling. U krijgt automatisch uitstel voor drie maanden. Ook kunt u aanvragen of uw verwachte jaarinkomen naar beneden wordt bijgesteld. U kunt dit doen op de website van de Belastingdienst (belastingdienst.nl).

Eenmalige tegemoetkoming (aanvraag tot 26 juni)

Bent u werkzaam in een sector die extra hard wordt getroffen door de coronamaatregelen? Dan kunt u een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van € 4000 via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Uw hoofd- of nevenactiviteit moet dan overeenkomen met een van de vastgestelde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling). En uw onderneming moet op 15 maart 2020 met deze activiteit staan ingeschreven bij de KVK. U kunt dit online aanvragen tot 26 juni 2020, 17.00 uur op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hier staat ook een zoektool waarmee u controleert onder welke SBI-code uw activiteiten vallen.

Tijdelijke bijstand (aanvraag tot 31 mei)

Daarnaast is er een bijstandsregeling om uw inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In deze bijzondere situatie kijkt de overheid niet naar de inkomsten van uw partner of naar spaargeld. U vraagt deze uitkering aan bij de gemeente waar u woont. De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en kunt u aanvragen tot 31 mei 2020.

Zakelijke kredieten

Ook de banken denken mee. Veel kredietverstrekkers hebben regelingen getroffen om u als kredietnemer tegemoet te komen. Voor de mogelijkheden kunt u advies inwinnen bij uw bank. U kunt ook contact opnemen met ons.

Meer informatie of advies?

Welke extra maatregelen worden genomen en voor welke sectoren is nog niet bekend. Op de websites van de Rijksoverheid en gemeentes staat veel informatie. Op de website van de KvK staat een tool waarmee u kunt checken voor welke regelingen u in aanmerking komt. U kunt ook contact opnemen met ons. We kijken met u mee welke regelingen voor u van toepassingen zijn en helpen u graag verder.

Nu hypotheek oversluiten of niet?

Nu hypotheek oversluiten of niet?

‘Corona heeft nog geen grote effecten op de woningmarkt. Dat zegt het Kadaster, het openbaar register van al het vastgoed. Het aantal verkopen blijft redelijk gelijk. Er wordt wel minder informatie opgevraagd over woningen, maar de verkoop loopt niet erg terug.’ Aldus een bericht van de NOS. Uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk blijkt wel dat er meer mensen hun hypotheek oversluiten. Doen of niet?

Effecten in de woningmarkt?

Veel mensen willen waarschijnlijk nog snel hun hypotheek oversluiten omdat ze bang zijn dat de rente de komende tijd gaat stijgen. In vergelijking met maart vorig jaar deden twee keer zo veel mensen een hypotheekaanvraag in maart 2020. Economen van banken en experts van het Kadaster geven aan dat er een economische crisis aankomt en ze verwachten ook dat dat zichtbaar zal zijn in de woningmarkt. Naar de precieze effecten is het echter nog raden, omdat we in een bijzondere situatie zijn beland en we niet goed weten hoe het verder gaat.

Rente is iets verhoogd

Wel hebben veel hypotheekverstrekkers de rente verhoogd de afgelopen weken. Een maand geleden waren de eerste verhogingen al zichtbaar en inmiddels hebben bijna alle verstrekkers de rente iets verhoogd. Bij sommige verstrekkers valt de verhoging alleszins mee, bij sommige banken is de renteverhoging wat forser. Toch was de rente zo enorm laag dat een lichte stijging geen grote gevolgen heeft voor de maandelijkse lasten.

Sowieso is de hypotheekrente momenteel nog lager dan in januari van dit jaar. En op een hypohteek van 240.000 euro is een stijging tussen de 0,1% en 0,3% zo’n € 20 tot € 60 bruto per maand. Oversluiten kan heel wat duurder zijn.

Boeterente

Oversluiten kan veel duurder zijn omdat u een boeterente betaalt als u uw hypotheek wilt oversluiten. De bank loopt immers rente mis uit het huidige contract. De boeterente is afhankelijk van hoe lang uw huidige hypotheek nog loopt en van het verschil tussen de huidige en de nieuwe rente. Daarbij betaalt u ook voor taxatie- en notariskosten als u uw nieuwe hypotheek bij een andere verstrekker afsluit.

Neem contact op met uw adviseur

Kortom, wat is wijsheid? Uw keuze hangt af van uw omstandigheden en niet alleen van de nieuwe rente. Wij zijn financiële adviseurs en we adviseren u onafhankelijk van het aanbod van hypotheekverstrekkers over wat in uw situatie de beste keuze is. Bel of Skype of mail ons, we staan u graag te woord om u te helpen bij deze lastige beslissing.

U kunt wellicht besparen op uw overlijdensrisicoverzekering!

Besparen op overlijdensrisicoverzekering

Weet u wat u betaalt aan premie voor uw overlijdensrisicoverzekering? Wellicht heeft u deze verzekering al lang geleden afgesloten of heeft u er lang niet meer naar omgekeken. Het kan zomaar heel lonend voor u zijn om de verzekering over te sluiten. De afgelopen jaren is de premie voor overlijdensrisicoverzekeringen namelijk enorm gedaald. Soms zijn de kosten wel tot de helft verminderd ten opzichte van twintig jaar geleden. Best interessant, dus.

Doel overlijdensrisicoverzekering

Komt iemand te overlijden, dan kunnen de nabestaanden flinke financiële problemen krijgen. Ze moeten bijvoorbeeld ineens zorg dragen voor de hypotheek van de woning van de overledene. Of ze krijgen te maken met hoge kosten of inkomensderving. Daarvoor is de overlijdensrisicoverzekering bedoeld. De nabestaanden krijgen na overlijden van de verzekerde voor een bepaalde datum eenmalig een uitkering zodat financiële problemen worden voorkomen.

Bent u man of vrouw?

Bent u een man en is het al wat langer geleden dat u de verzekering afsloot? Dan kan opnieuw afsluiten nog lucratiever zijn. Tot een aantal jaar geleden (2013) moesten mannen namelijk een hogere premie betalen dan vrouwen omdat zij gemiddeld jonger overlijden dan vrouwen. Tegenwoordig betalen mannen echter dezelfde premie als vrouwen.

Bent u gezond?

De vraag ‘bent u gezond’ wordt nog wel steeds gesteld. Ook bij het oversluiten van de overlijdensrisicoverzekering moet u een gezondheidsverklaring invullen. Als u niet helemaal gezond meer bent, kan het zijn dat u een medische keuring moet ondergaan. Ondanks een mindere  gezondheid, kan de premie nog steeds veel lager uitvallen dan wat u nu betaalt.

Altijd laten adviseren

Als uw overlijdensrisicoverzekering deel uitmaakt van een spaarverzekering of beleggingsverzekering, dan is oversluiten wat lastiger en niet altijd voordeliger. Wilt u weten wat voor u mogelijk is? Wellicht kunt u ook veel geld besparen op de premie van uw overlijdensrisicoverzekering. Neem gerust contact op. We staan u graag te woord. Telefonisch of via videobellen.

 

Betaling hypotheek of lening uitstellen?

Corona treft ons hard. Veel mensen worden ziek, maar nog veel meer mensen komen in financiële problemen. Daardoor kunnen ze soms de rekeningen van gas, water en licht niet meer betalen. Of van hun huur of hypotheek. De overheid denkt zo veel mogelijk mee. En de banken ook.

Sociale regelingen
De overheid heeft een aantal regelingen bedacht waardoor bedrijven overeind kunnen blijven en bijvoorbeeld (een deel van) de lonen kunnen doorbetalen. Voor kleine ondernemers en zzp’ers is dat lastiger. Ze hebben geen mensen in dienst, maar opdrachten vallen weg en vaak kunnen ze niet terugvallen op sociale regelingen. Zij komen echt in de problemen.

Uitstel van betaling
Veel banken en andere aanbieders van hypotheken bieden daarom aan om de betaling van de hypotheek uit te stellen of tijdelijk te verlagen. U krijgt dan drie maanden adempauze, waarna u weer aan uw normale betalingsverplichting moet voldoen. Daarmee is de druk even van de ketel. Als u hiervan gebruik wilt maken, bekijkt de bank eerst uw situatie en daarna wordt besloten of u de betalingen kunt opschorten. Dit kan overigens heel snel gaan.

Voor 31 december terugbetalen
De maanden die u niet betaalt, moet u uiteraard later alsnog betalen. Voor 31 december 2021 moet u alle achterstallige hypotheek hebben terugbetaald. Met de nieuwe economische recessie die is aangekondigd, kan ook dat nog een probleem vormen. Als u 31 december 2021 niet haalt, kan het zijn dat uw recht op hypotheekaftrek vervalt. Maar daarover wordt nog onderhandeld, wellicht wordt die regel nog veranderd.

Wilt u even overleggen?
Overigens is er ook goed nieuws voor u als u een zakelijke lening heeft. Voor het betalen van de kosten van uw zakelijke lening kunt u een half jaar uitstel krijgen. Wellicht vindt u het lastig om in te schatten waar u wel of geen recht op heeft. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder en denken mee over oplossingen voor uw specifieke situatie.

Van Dijk Financieel Adviseurs helpt u graag met hypotheekadvies in Alkmaar, Hoorn of omliggende plaatsen en regio’s. Met goede contacten bij diverse banken kunnen wij snel achterhalen wat uw mogelijkheden zijn.

Schenken, hoe werkt dat en wat zijn de regels?

Je hebt geld over en wil dat graag schenken aan kinderen of kleinkinderen. Een klein bedrag is uiteraard geen enkel probleem, maar zodra het in de duizenden loopt, moet je kind of kleinkind belasting betalen over het gekregen geld. Ook als je overlijdt, betalen je kinderen belasting over de erfenis. Wat zijn precies de regels en wat kun je doen om geld te besparen?

Schenken bij leven

Als je overlijdt en je laat geld na, dan krijgt je kind voor de eerste € 21.000 (per kind) vrijsteling van belasting. Voor alles wat het daarbovenop erft, betaalt het erfbelasting. Voor de eerste ruim € 126.000 (na die vrijstelling, dus) betaalt je kind 10%, voor de rest 20%. Wil je dit voorkomen, dan kun je al geld schenken bij leven. Je kunt bijvoorbeeld ieder jaar ruim € 5000 per jaar per kind schenken zonder dat iemand daar belasting over betaalt. Zou je dit tien jaar lang doen, dan is er al zo’n € 55.000 gegeven, waarover dus geen erfbelasting meer wordt betaald bij overlijden.

Schenken op papier

Wellicht heb je geen geld, maar wel waarde in een of meerdere huizen, aandelen of beleggingen. Je kunt dan niet echt geld geven, maar wel op papier schenken. Je geeft je kind dan een soort schuldbekentenis. Dit moet je regelen bij de notaris. En je betaalt zelf minstens 6% belasting over het geld dat je op deze manier aan je kinderen geeft. Maar als je overlijdt, dan wordt de waarde van de schuldbekentenis afgetrokken van de erfenis. Je kinderen betalen dan minder erfbelasting.

Schenken voor een koophuis

Je mag veel meer geld belastingvrij schenken als je kind het gebruikt voor de koop of verbetering van een eigen huis of de aflossing van een hypotheek. Dit bedrag is ruim € 100.000. Je kind moet dan wel nog tussen de 18 en 40 jaar zijn. Bij overlijden betekent dit een vermindering van de erfbelasting van zo’n € 8.000.

Meer mogelijkheden

Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld gespreid schenken. Handig als je verwacht later meer geld te kunnen schenken. En handig voor je kinderen als ze het gebruiken om een hypotheek af te lossen vanwege de boetevrije aflossing. Je kunt ook een familiehypotheek afsluiten. Daarvoor hoef je niet per se zelf vrij vermogen te hebben, er zijn mogelijkheden om hierbij gebruik te maken van de overwaarde van je huis. Je kinderen betalen marktconforme hypotheekrente en mogen dat ook aftrekken van de belasting. De hypotheekrente die je kind betaalt, kun je eventueel binnen de vrijstellingsregels van de schenkingsbelasting terug schenken.

Kom langs bij Van Dijk

Veel mogelijkheden, dus. Wat past het beste bij de situatie van jou, je partner en je kinderen? Kom langs voor een gesprek. De financieel adviseurs van Van Dijk zijn je graag van dienst en nemen ook andere financiële stromen in ogenschouw. Zo krijg je een gebalanceerd advies dat past bij je mogelijkheden.

Let op lenen kost geld! Dus ga je slim lenen

Wil je nieuwe kozijnen in je woning, een elektrische auto of gaan je kinderen studeren? Soms heb je extra geld nodig dat je niet hebt. Dat geld kun je dan lenen. Nu leen je waarschijnlijk al vaker geld. Een creditcard gebruiken of rood staan is immers ook lenen. Of een aankoop doen en maandelijks afbetalen. Kortom, er zijn veel vormen. Zoals je weet, kost lenen geld. Maar per leenvorm verschilt het nogal hoeveel rente je betaalt. We hebben het voor je op een rijtje gezet. Wil je advies over de beste leenvorm voor jou, kom dan langs. We maken graag tijd voor je. Zonder rente.

Kort lenen

Rood staan kost meestal het meeste geld. Het verschilt per bank, maar de kosten bedragen tussen de 10% en 14%. Ook voor kopen op afbetaling betaal je een dergelijke rente. Gebruik je een creditcard, dan betaal je aan het einde van de maand in één keer al je aankopen. Staat dat bedrag ook op je creditcard, dan betaal je geen rente. Maar staat het totaalbedrag niet op je kaart aan het einde van de maand, dan betaal je wel rente. [hoeveel?] Deze vormen van lenen zijn dus handig als je even niet uitkomt, maar je achterstand binnen afzienbare tijd weer hebt opgelost.

Persoonlijk lenen voor langere tijd

Wil je een substantieel geldbedrag voor langere tijd lenen, dan kun je beter naar andere vormen kijken. Een persoonlijke lening, doorlopend krediet of een hypotheek, bijvoorbeeld. Een persoonlijke lening heeft een vaste looptijd, waarbij het rentepercentage vastligt. Je betaalt daardoor een vast maandbedrag aan de geldverstrekker. Je weet dus precies hoeveel je moet terugbetalen en hoelang dat duurt. Afhankelijk van hoeveel geld je wilt lenen, hoe snel je wilt afbetalen en de geldverstrekker die je kiest, varieert de rente voor een persoonlijke lening tussen de 3,8% en 8,5%.

Doorlopend geld lenen

Bij een doorlopend krediet leen je wanneer het jou het beste uitkomt tot een bepaald maximum leenbedrag. En je vult dat ook weer aan wanneer dat jou uitkomt. Je kunt je hele krediet gebruiken, maar ook een deel. Je betaalt rente over het deel dat je hebt geleend, dus niet over het maximumbedrag. Maar de rente is variabel. Er zijn inmiddels vormen waarbij je twee jaar gebruik kunt maken van je maximale krediet, waarna je verplicht bent af te lossen. De rente ligt gemiddeld …….

Je kunt meer met je hypotheek

De leenvorm hypotheek wordt voornamelijk gebruikt bij de aankoop van een huis. Je kunt tegenwoordig je hypotheek verhogen (onder voorwaarden, uiteraard) om je huis te verduurzamen. Ook bestaan er vormen als de opeethypotheek, waarmee je de overwaarde van je huis kunt verhypotheken en het extra geld kunt gebruiken voor andere doeleinden. Een hypotheek is de goedkoopste leenvorm. En bovendien vaak aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Een handige leenvorm om eens nader te bekijken, dus.

Welke lening past bij jou?

Hou er rekening mee dat iedere lening altijd moet worden terugbetaald en dat je altijd rente betaalt. Heb je spaargeld? Daar krijg je momenteel geen rente op, dus wellicht is het slimmer om je spaargeld te gebruiken dan om geld te lenen. Wil je advies over wat je het beste kunt doen of welke lening het meest optimaal is in jouw situatie? Maak een afspraak. We staan voor je klaar.

 

Zondagskrantadvertentie Van Dijk Financiering 1 December 2019

Nieuwe hypotheekregels 2020; een overzicht

Wat verandert er in 2020 met betrekking tot de hypothekenmarkt? We onderscheiden energiebesparende maatregelen, tweeverdieners, de kostengrens voor de NHG en de hypotheekrenteaftrek.

Maar wat verandert er niet in 2020? Je kunt ook in het nieuwe jaar hooguit 100% van de waarde van je woning financieren. Extra kosten zoals overdrachtsbelasting kan je dus niet meefinancieren.

Veranderingen hypotheekregels 2020:

Energie en duurzaamheid

Als je meer dan €33.000 bruto per jaar verdient mag je maximaal 6% van de woningwaarde lenen om energiebesparende maatregelen mee te financieren.

Ken je het begrip “nul op de meter woningen”? In een Nul op de Meter-woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd. Dit gebeurt door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. In 2020 kun je voor deze woningen maximaal €25.000 extra financiering krijgen.

Met een energieneutrale woning wek je alleen energie op voor het verwarmen van de woning en het water. Energie voor overige zaken als lampen en apparatuur zitten daar niet bij. In deze constructie mag je maximaal €15.000 extra financieren. Vraag bij ons naar alle mogelijkheden.

Twee verdieners

In 2020 telt 80% van het inkomen van de minst verdienende partner mee voor de berekening van de hypotheek. Dat is momenteel nog 70%. Grote kans dus dat je samen meer kunt lenen.

NHG

De maximale hypotheek met NHG stijgt iets naar €310.000

HRA – Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrendeaftrek wordt sinds 2014 steeds met een half procent verlaagd. In 2020 mag je maximaal nog maar 46% van de hypotheekrente aftrekken.

Contact

Heb je vragen over de veranderende regels? Neem contact met ons op.

Wist u dat:

Veel mensen teveel betalen voor hun krediet? Wilt u niet langer teveel betalen? Lees verder.
Dakkappellen, kozijnen and andere woningsverbeteringen financieren ook mogelijk is? Lees hier meer over de mogelijkheden om geld te lenen.

Volgen

Van Dijk Financieel Adviseurs is een landelijk opererend advieskantoor. We werken veel in de kop van Noord-Holland, West-Friesland, zoals Hoorn, Alkmaar, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Haarlem.

Laatste berichten

Van Dijk Financieel Adviseurs

Van Dijk Financieel Adviseurs is onderdeel van Van Dijk Lease & Financiering.
Noorderstraat 24
1621 HV Hoorn
0229 – 248897

Van Dijk Lease & Financiering valt onder de Wet Financieel Toezicht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36045352 en bij de AFM onder nummer 12006123. Deze website is puur informatief. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud.

Privacy verklaring