Hypotheken, Verzekeringen, Belasting, Administratie in Hoorn
.
Bel: 0229 248897

Nieuws en Blog

Bent u al wakker?

Wakker worden! Profiteer van lage rente!

Er worden al mensen wakker, maar nog niet iedereen heeft het gehoord. Daarom roepen we het u nog maar eens toe:

u kunt 40 tot 50% besparen op de rente die u betaalt voor uw consumptief krediet!!!

Een enkele bank heeft de rente op consumptieve kredieten verlaagd. Maar gemiddeld betaalt u nog steeds tussen de 7 en de 9,5% rente op een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Bij ons betaalt u – onder voorwaarden – 4,9% rente op uw doorlopend krediet. Zonde toch om daar geen gebruik van te maken?

Stel, u wilt € 15.000,- lenen. Via ons betaalt u 56 maanden iedere maand een bedrag van € 300,-. In totaal dus € 16.800,-. Daarmee bespaart u tussen de € 900,- en € 1600,-. Ook hebt u het totaalbedrag een aantal maanden eerder afgelost.

U wilt toch ook profiteren van de lage rentestand? Neem dan contact op met Van Dijk Financieel Adviseurs, uw financieel adviseur in Hoorn. Samen bekijken we uw mogelijkheden.

Maximale hypotheekbedrag verder omlaag

Er is veel goed nieuws op de woningmarkt: het aantal verkooptransacties stijgt, de rente blijft laag, de huizenprijzen stijgen. Toch zijn er ook tegenvallers: zo kunnen we vanaf 1 januari 2015 weer minder lenen voor de hypotheek van een woning.

103% van de woningwaarde

Het maximale hypotheekbedrag wordt lager door twee trends. Ten eerste wordt de verhouding tussen de maximale hypotheeksom en de woningwaarde ieder jaar verder teruggebracht, zodat die uiteindelijk nog maar 100% bedraagt. Per 1 januari 2015 wordt het bedrag dat u kunt lenen, maximaal 103% van de woningwaarde.

Lagere financieringsnorm

Ten tweede berekent het NIBUD ieder jaar de financieringsnorm op basis waarvan de maximale hypotheek wordt bepaald, gerelateerd aan het inkomen. Die financieringsnorm is voor 2015 drastisch omlaag gegaan met als reden dat de meeste mensen geen rekening houden met onverwachte uitgaven. Denk aan hoge onkosten voor ziekte die niet onder de verzekering vallen, een fundering die niet meer voldoet of een dak dat moet worden gerepareerd. Of – en dat komt in de huidige crisistijd veel vaker voor – mensen hebben geen rekening gehouden met tegenvallende inkomsten. Gaan de inkomsten achteruit en hebben zij geen reserves, dan komen ze in de problemen.

Norm beweegt mee

De nieuwe financieringsnorm heeft tot gevolg dat we vanaf 1 januari gemiddeld 5% minder hypotheek mogen lenen. In hoeverre dat verschil wordt gevoeld, is natuurlijk afhankelijk van het inkomen. Bij hogere inkomens is 5% in mindering op de maximale hypotheek een hoger bedrag, maar coûte que coûte wordt het minder gevoeld. Ook maakt het uit hoe de gezinssituatie is: gezinnen met kinderen hebben meer kans op onverwachte uitgaven dan alleenstaanden of stellen zonder kinderen. De financieringsnorm houdt daar rekening mee. Dat vraagt om maatwerk.

Let op uw geld!

Denkt u erover een hypotheek aan te vragen vlak voor of net na de jaarwisseling? Een offerte die in 2014 wordt uitgebracht, mag in 2015 worden uitgevoerd volgens de oude regels. Kom langs, dan kunnen wij u adviseren of een iets hogere hypotheek haalbaar is – en dus voor 1 januari moet worden aangevraagd – of dat u beter met de nieuwe norm kunt rekenen. Wij bespreken graag samen met u uw mogelijkheden.

[link naar contactformulier]

Schenkingsvrijstelling soepel voor nieuwbouwwoning

De reguliere schenkingsvrijstelling voor de eigen woning houdt in dat ouders eenmalig zo’n 52.000 euro belastingvrij mogen geven aan ieder kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar. Een tijdelijke verruiming van de regeling gaf ouders de mogelijkheid om maximaal 100.000 euro belastingvrij te schenken. De tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling eindigt per 1 januari 2015, maar wordt ook na die datum nog soepel toegepast.

Het geschonken belastingvrije bedrag moet worden aangewend voor de aankoop van een woning of de aflossing van de hypotheek. Ook mag het schenkingsbedrag worden gebruikt voor onderhoud of verbetering van de eigen woning. Heeft u in 2014 een nieuwe woning in aanbouw, dan kunt u ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. U moet wel de eerste termijn van het aankoopbedrag in 2014 hebben gedaan.

Heeft u het geldbedrag nog niet helemaal in 2014 besteed, dan mag u met dat geld nog resterende aankooptermijnen in 2015 betalen. U moet wel al in 2014 eigenaar zijn van de woning. Wilt u het belastingvrije bedrag gebruiken om uw hypotheek af te lossen, dan moet de hypotheekverstrekker het geld voor 1 januari 2015 hebben ontvangen.

Voor verbouwing, onderhoud of verbetering van uw woning mag u de schenking nog tot 1 januari 2017 gebruiken. Voorwaarde is dat de desbetreffende woning in 2014 in uw bezit is en dat u de schenking voor 1 januari 2015 heeft ontvangen.

Wilt u advies over de schenkingsregeling? Kom even praten. We kijken graag met u mee.

Nieuwe campagne: Let op je geld!

Het motto voor financiële dienstverleners is: Let op! Geld lenen kost geld.

Van Dijk Financieel Adviseurs zegt: Let op je geld!

Informeer, vergelijk en durf uw financiële verplichtingen en afspraken aan te passen. Deze periode kunt u ons overal tegenkomen met onze nieuwe campagne: langs de weg, in de krant, in uw (virtuele) brievenbus. Wij helpen u op uw geld te letten. Dus kom eens langs.

Let op! Geld lenen kost geld

U kent deze slogan vast, alle financiële aanbieders moeten hem immers voeren bij hun communicatie met klanten. Maar voor de banken zelf gaat het motto blijkbaar niet op. Zij kunnen bijna gratis geld lenen bij de Europese Centrale Bank. Voor hun leningen betalen zij slechts 0,05% rente!

Wat betaalt u voor uw lening? Gemiddeld betaalt u tussen de 7 en de 9,5% rente op een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Bij sommige banken kan dat oplopen tot 13 of 14%. De bank verdient dus behoorlijk op de leningen aan particulieren. En ondanks de lage rentestand gaan die percentages niet omlaag. Waarschijnlijk om buffers op te bouwen, maar u wilt toch ook profiteren van de lage rentestand.

In onze buurlanden gaat het anders, rond de 5 of 6% is daar niet ongewoon. Maar voordat u naar het buitenland gaat … kom even bij Van Dijk Financieel Adviseurs langs. Wij kunnen – onder voorwaarden – een doorlopend krediet bieden voor 4,9%. Stel u wilt € 15.000,- lenen, dan betaalt u in 56 maanden € 16.800,- af bij een maandbedrag van € 300,-. U bespaart daarmee tussen de € 900,- en € 1600,- en hebt het bedrag dan ook nog een aantal maanden eerder afbetaald.

Wilt u geld besparen en kijken of wij uw lening kunnen oversluiten? Neem nu contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Kent u de gevolgen van de wetswijziging voor uw pensioensituatie?

De meeste mensen hebben weinig kennis over pensioenregelingen en hebben weinig inzicht in hun eigen pensioensituatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft laten verrichten. Op 1 januari 2015 wijzigen de belastingregels voor de pensioenopbouw ook nog eens. Het wordt er niet makkelijker op. Veel mensen overzien niet de gevolgen van de wijzigingen.

De wijziging houdt in dat het pensioen dat werknemers belastingvrij mogen opbouwen bij hun pensioenfonds of verzekeraar, vanaf die datum met 12% per jaar zakt. Wordt afgetopt, in vakjargon. Wat is opgebouwd tot 1 januari 2015, blijft onaangetast en een eventueel tekort kan de werknemer netto bijsparen tot aan zijn pensioendatum. Dus op zich lijkt er niks aan de hand. Maar de problemen ontstaan als de werknemer na 1 januari 2015 overlijdt. De nabestaanden krijgen dan substantieel minder nabestaandenpensioen, wat kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. De overheid wilde de terugval in pensioen opvangen met de introductie per 1 januari van het nettopensioen. Maar die nieuwe regels zijn nog niet vastgesteld en uitgewerkt.

Dergelijke wijzigingen maken het voor mensen moeilijk om te begrijpen hoe hun pensioensituatie er nu precies uitziet. Maar keuzes van nu hebben enorme impact op de situatie straks. Daarom is het van belang dat u zich nu verdiept in uw financiële situatie straks.

Maakt u zich zorgen over uw pensioen? Wilt u weten hoeveel pensioen u inmiddels heeft opgebouwd? Komt u wel uit op het maandinkomen dat u straks nodig heeft? Kom eens langs voor de gratis pensioenscan. Hoe eerder u uw pensioenzaken regelt, hoe beter u het straks heeft.

Rente over restschuld langer aftrekbaar

Prinsjesdag biedt meestal geen verrassingen meer, belangrijke veranderingen in de financiële huishouding van het land, liggen dan al op straat. Eén van de aangename aanpassingen is de aftrekbaarheid van de rente over een restschuld na de verkoop van uw woning. De periode waarover de rente aftrekbaar is, wordt verlengd van tien naar vijftien jaar. 

Als u uw woning de afgelopen jaren heeft verkocht of als u uw huis nu in de verkoop heeft, is de kans op een restschuld groot. De koper betaalt u dan dus niet het hele hypotheekbedrag dat u destijds in een financiering heeft geregeld. De Belastingdienst noemt dat een negatief vervreemdingssaldo eigen woning. U betaalt aan de bank rente over deze restschuld en deze is aftrekbaar in box 1 bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dat kon maximaal tien jaar na de verkoopdatum zonder aflossingsverplichting. Dat wordt nu maximaal vijftien jaar. En het betreft woningen die zijn of worden verkocht tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017.

Wilt u weten wat deze verandering in de regelgeving en andere wijzigingen die zijn bekendgemaakt op Prinsjesdag, voor u betekenen? Neem contact met ons op en wij bekijken samen wat de gevolgen zijn voor uw financiële situatie op korte en op lange termijn.

Zorgpremie gaat niet omhoog

In de Miljoenennota stond nog dat de gemiddelde jaarpremie met 110 euro zou stijgen. Die kant lijkt het toch niet op te gaan. Naar alle waarschijnlijkheid betalen we in 2015 geen hogere premie voor de basisverzekering.

Zorgverzekeraar DSW gaf als eerste aan dat de jaarpremie van de basisverzekering gelijk blijft aan die voor 2014. De verwachting is dat dat ook voor andere verzekeraars geldt. Ook de premie voor de aanvullende verzekeringen lijkt in 2015 gelijk te blijven. Wel loopt het verschil tussen de duurste en de goedkoopste polis waarschijnlijk op tot dertig euro per maand. Ook zijn er indicaties dat verzekeraars de nieuwe premie later bekendmaken dan voorheen. Waarschijnlijk pas vlak voor 19 november, de deadline.

Wilt u advies over uw zorgverzekering, uw financieringen of andere financiële zaken? Kom eens langs of neem contact op. We staan u graag te woord. 

Breng uw maandelijkse hypotheekbedrag omlaag

Spaargeld gebruiken om de hypotheek af te lossen wordt steeds populairder. Niet alleen de hypotheekrente is laag, ook de rente op sparen is historisch laag. En dat is minder gunstig nieuws, vinden veel spaarders. Nu spaarpotjes toch niet heel veel opbrengen, worden ze steeds vaker aangesproken. Onder andere voor een extra aflossing op de hypotheek.

Uit onderzoek blijkt dat in 2013 40% meer tussentijds is afgelost dan in 2012. En in 2014 is tot 1 september al 13% meer afgelost ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook blijkt dat ruim een kwart van de woningbezitters overweegt om af te lossen op de hypotheek, en dat een op de drie dat inmiddels heeft gedaan. De reden die het meest wordt genoemd, is dat het door de lage spaarrrente financieel aantrekkelijk is om af te lossen (52%). Van de ondervraagden wil 43% zo weinig mogelijk schulden hebben en ruim een kwart wil geen restschuld overhouden.

Is het gunstiger om af te lossen of om verder te sparen? Neem contact op met ons. We bekijken samen met u of u uw spaargeld kunt inzetten om uw hypotheekbedrag per maand omlaag te krijgen.

Bronnen: infinance.nl en fintool.nl

 

Sparen ja! Maar dan wel tegen de hoogste rente

335 miljard euro zou het de Nederlandse burgers in totaal opleveren als alle spaarders de hoogste spaarrente zouden krijgen.

Weet u hoe hoog het rentepercentage van uw spaarrekening precies is? En weet u of u ergens anders meer spaarrente zou kunnen krijgen? Neem contact op met Van Dijk Financieel Adviseurs om te bekijken of u wellicht een graantje van die miljarden kunt meepikken.

U bent overigens niet alleen: 61% van de Nederlandse spaarders weet niet hoe hoog het rentepercentage van zijn spaarrekening precies is. Dat blijkt uit het Grote Nederlandse Spaaronderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar (uitgevoerd door LeasePlan Bank). Jarenlang staat het geld op dezelfde rekening, men kijkt er niet naar om. Ook staat spaargeld vaak op betaalrekeningen waar de consument nauwelijks tot geen rente op krijgt. 92% van de mensen geeft aan te bezuinigen op de uitgaven.Slechts 4% is actief op zoek gegaan naar de hoogste spaarrente.

Bent u ook nooit bezig met de hoogte van de rente, dan bent u een ‘slapende spaarder’. Maar u kunt dus extra inkomsten genereren met uw spaarrekeningen. We zijn benieuwd wat wij voor u kunnen doen. Neem snel contact met ons op.

Bron: infinance

Wist u dat:

Veel mensen teveel betalen voor hun krediet? Wilt u niet langer teveel betalen? Lees verder.
Dakkappellen, kozijnen and andere woningsverbeteringen financieren ook mogelijk is? Lees hier meer over de mogelijkheden om geld te lenen.

Volgen

Van Dijk Financieel Adviseurs is een landelijk opererend advieskantoor. We werken veel in de kop van Noord-Holland, West-Friesland, zoals Hoorn, Alkmaar, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Haarlem.

Laatste berichten

Van Dijk Financieel Adviseurs

Van Dijk Financieel Adviseurs is onderdeel van Van Dijk Lease & Financiering.
Noorderstraat 24
1621 HV Hoorn
0229 – 248897

Van Dijk Lease & Financiering valt onder de Wet Financieel Toezicht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36045352 en bij de AFM onder nummer 12006123. Deze website is puur informatief. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud.

Privacy verklaring